Hlukové studie

Vítejte na stránkách firmy Dipas.cz
zabýváme se snižováním hluku

Kontakt

I n g .   B e d ř i c h   H o l e k

Nádražní 243
739 21 Paskov

tel: 608 324 011

e-mail:

Dipas.cznaGoogle+

Naše činnost:

Naše firma se zabývá poskytováním odborných služeb v oblasti posuzování vlivu na životní prostředí se zaměřením na hluk. Zaměřujeme se především na hlukové studie, které jsou často vyžadovány správními orgány ČR při investičních akcích. Dále provádíme technické měření hluku,které může sloužit k posouzení dodržení hygienických limitů. V návaznosti na snižování hluku se rovněž zabýváme poradenstvím v oblasti snižování hluku, kdy provádíme návrhy vhodných izolačních materiálů, nebo výpočty neprůzvučnosti realizovaných projektů.

Mezi hlavní přednosti naší firmy patří rychlost zpracování, disponujeme specializovaným technickým a softwarovým vybavením jak pro výpočty akustického tlaku ve venkovním prostředí tak pro výpočty vzduchové neprůzvučnosti stavebních konstrukcí a materiálů.

www.dipas.cz®

TOPlist

„Proti hluposti se bojovat musí, ale vyhrát se nedá!“ Jan Werich